Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom den svenska romersk-katolska kyrkan samt den evangelisk-lutherska kyrkan, under tiden fram till reformationens fullständiga genomförande: innehavare av prebende, prebendat; särskilt om präst vid domkyrka eller större moderkyrka, av lägre grad än kanik.

Finsk beskrivning

prebendanhaltija*

hänelle palkanosaksi osoitetusta aputilan tulosta nauttiva korkeampi kirkon virkamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin præbendarius, præbendatus

Synonymer

prebendat
prebendator