Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Prebende som inte var förbundet med innehavarens residensplikt.

Finsk beskrivning

vapaa palkkapitäjä, vapaa prebenda

Palkkapitäjä, johon ei liittynyt edunsaajan asumisvelvollisuutta pitäjän alueella.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 418.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 273.