Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Folkrättslig regel för sjöstridskrafters behandling av handelsfartyg i krig. Enligt regeln skyddar neutral flagga fienden tillhörig last som inte är kontraband, medan neutralt gods på fartyg som tillhör fienden kan tas som krigsbyte. Denna regel uppställdes av Sverige, Ryssland och Danmark 1780 emot England.

Finsk beskrivning

vapaa laiva, vapaa lasti - vihollislaiva, epävapaa lasti -periaate*; periaate, jonka mukaan neutraali lippu suojeli alusta sodassa, kun taas vihollismaan aluksen rahdin sai ottaa sotasaaliiksi

Periaate, jonka mukaan puoluettomat laivat olivat turvattuja sodassa, mutta vihollismaan alukset saattoi ottaa sotasaaliiksi.

Källor

Inga källor