Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1442 (Kung Kristoffers landslag) och särskilt 1602–1634, 1672–1719 och 1702–1789 benämning på rådets befogenheter att endast råda, inte regera.

Finsk beskrivning

neuvoskunnan neuvolla, valtaneuvoston neuvojen avulla*

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 106–107.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 297.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 217.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 10, 51–53.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal

1400-tal
1442–1789

Synonymer

Kgl. Maj:t
konungen i rådet
riksens råds råde

Se vidare