Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Råd, rådslag, överläggning. Termen förekom under 1600-talet som synonym till kollegium.

Finsk beskrivning

neuvosto, neuvottelu, konsiili

Termiä käytettiin 1600-luvulla sunonyymina kollegiolle.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 660. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/