Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skärskåda, ta i betraktande, överväga, betänka (till exempel inom rättsväsendet).

Finsk beskrivning

tarkastella, harkita, punnita

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 51.

Andra språk

Latin considerare

Tid

1600-tal

1600-tal–