Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1200–1500-talen benämning på vanligen riddare av frälseätt som utan ämbete fungerade som konungens personliga rådgivare, ibland mot att han innehade kunglig förläning; också om denna utanför de fasta ämbetena verkande korporation av frälsemän (rådsherrar). Under 1200–1350-talet kallades rådsherre också kungligt råd, och ersattes 1602 med riksråd.

Finsk beskrivning

kuninkaan neuvonantaja*

valtaneuvoston jäsen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 947.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 298 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , (rådsherre).

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 49.

Andra språk

Dåtida finska neuvosherra, neuvoskunnan jäsen

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1200-tal
1300-tal
1400-tal

Se vidare