Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på riksmöte (herredag) för stormän i rikets tjänst under Karl IX och Gustav II Adolf. De förnämsta ständerna bestod av kung, rådsherrar, annat ridderskap och ombud från till exempel prästerskap, krigsbefäl och borgare. De kallades från 1640-talet närmast utskott (vid herredagen senare kallad riksdagen), från 1719 deputation.

Finsk beskrivning

ylimmät säädyt

Herrainpäiville osallistuvista mahtimiehistä käytetty nimitys Kaare IX:n ja Kustaan II:n Aadolfin aikana. Ryhmään kuuluviksi luettiin kuningas, valtaneuvoston jäsenet, ritarit ja papiston edustajat, sotajoukkojen komentajat ja porvarit.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 552. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk