Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel eller värdighet som sedan 1773 tilldelas de förnämsta artisterna vid Kungliga teaterns balettkår, av högsta rangklass under balettmästaren.

Finsk beskrivning

ensitanssija, ensitanssijatar

Kuninkaallisen teatterin baletin korkea-arvoisin tanssija

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 714.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal
1800-tal

1773–1806
fr. 1809