Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högtidlig förbimarsch inför en högre militär som en hederbetygelse eller för att undergå mönstring.

Finsk beskrivning

ohimarssi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk