Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av kungliga rådet som under Karl XII:s vistelse utom rikets gränser ledde rikets försvar och innehade den högsta ledningen av rikets militära angelägenheter. Defensionskommissionen bestod ursprungligen av åtta rådsherrar (riksråd), senare av fjorton.

Finsk beskrivning

puolustustoimikunta, puolustuskomissio

Kuninkaallisen neuvoston osa, joka johti maan puolustusta ja sotavoimia Kaarle XII:n ollessa ulkomailla.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 37.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 108.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 1494. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

defenskommission
försvarsutskott