Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riksdagsutskott med uppgift att utveckla och övervaka försvaret i riket. Defensionsdeputationen tillsattes 1723 av ständerna efter Sekreta utskottets förslag, från riksdagen 1726–1727 av utskottet självt.

Finsk beskrivning

Puolustusvaliokunta

Valtiopäivien valiokunta, jonka tehtävänä oli valvoa ja kehittää puolustusta.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 210.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 156.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Sarkamo, Ville , Karoliinien soturiarvot : kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa. (Diss.) , 1459-4323 ; 167 , Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen historia 2011 , 153.

Andra språk

Dåtida finska puolustusdeputaatio