Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krigsfolk, truppstyrka eller benämning på sak, befattning eller enskild person som hör till krigsmakten.

Finsk beskrivning

sotaväki, sotajoukko

sotaväen piiriin kuuluva, sotilas-

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 391.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/