Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst inom försvarsväsendet som inrättades efter att överbefälhavaren för den vita armén avgått i maj 1918. Efter organisationsförändringen i augusti 1918 överfördes överbefälskapet till chefen för Militieexpeditionen medan den tidigare överbefälhavaren för Finlands trupper blev befälhavare för Finlands krigsmakt.

Finsk beskrivning

Suomen sotajoukkojen ylipäällikkö

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Börje Backström (et al.) , Finland i krig 1939–1945. Första delen , Helsingfors: Schildts 1986 , 51-53 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org