Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Innehade högsta befälet över försvarsmakten, inrättades 1918. Under fredstid innehades överbefälhavarskapet av Finlands president.

Finsk beskrivning

Suomen sotavoimien ylipäällikkö, Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö

Källor

Inga källor