Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högsta chefen för den vita armén under finska inbördeskriget 1918. Senaten gav den 16 januari 1918 en muntlig fullmakt till generallöjtnant Gustaf Mannerheim att som överbefälhavare återställa ordningen i landet.

Finsk beskrivning

Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 25.

Bonsdorff, Hj. , von , Sjukvårdstjänsten i Finlands frihetskrig , Helsingfors: Söderström 1931 , 358.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org