Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på att gå ed, svär(j)a ed, bekräfta med ed, särskilt ed som svors inför allmän domstol eller annan dömande myndighet.

Finsk beskrivning

vahvistaa, vakuuttaa (valalla)

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 403.

Andra språk

Inga termer på andra språk