Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om förpliktelse att med ed bekräfta ett åtagande, ibland nästan synonymt med ed. Termen användes särskilt om den tjänsteförsäkran (ämbetsed) som svors av vissa tjänstemän (fogdar, uppbördsmän, soldater, präster, läkare) som en förutsättning för att de skulle få utöva sitt ämbete eller yrke.

Finsk beskrivning

valaehtoinen sitoutuminen, sitoutuminen valalla

Ruotsin vallan sekä autonomian aikana tiettyihin tehtäviin vaadittu sitoutuminen valalla. Käsitettä käytettiin erityisesti virkavalasta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 82.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska valanvelvoitus, valanehto

Synonymer

edlig förpliktelse
edsförpligtelse