Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ed.

Finsk beskrivning

vala

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.