Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Domstolen känner till rättsreglerna”, princip som innebär att domstolarna förutsätts känna till de rättsregler som ligger till grund för ett visst mål, oberoende av om parterna åberopat dem.

Finsk beskrivning

”oikeusistuin tuntee lain”; periaate, jonka mukaan tuomioistuinten oletetaan tuntevan tapauskohtaisen lain, ilman että osapuolten on tavinnut vedota siihen

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin jura novit curia