Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ed om tystnadsplikt som auskultanter vid hovrätten svor från och med 1633, innan de fick ut sitt betyg över fullgjord hovrättsauskultering, inkluderande viss praktik också vid häradsrätt eller rådstugurätt.

Finsk beskrivning

vaitiolovala

Salassapitovelvollisuutta koskeva vala, jonka hovioikeuden auskultanttien tuli vannoa vuodesta 1633 lähtien.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 107, 110.

Andra språk

Latin juramentum taciturnitatis