Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Konungens eller regentens rättigheter. Rättigheterna definierades i konungabalken. Enligt landslagen hade kungen rätt att uppta skatter, utfärda lagar, vara högsta domare och utfärda privilegier. 1734 års lag saknade konungabalk. 1772 års regeringsform fastslog att kungen skulle ”styra riket efter konungabalken, landslagen och denna regeringsform”. I Finland förblev regeringsformen från 1772 i kraft under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

kuninkaan oikeudet

Kuninkaan tai hallitsijan oikeudet, jotka oli määritelty laissa kuninkaankaaressa. Sen mukaan kuninkaalla oli oikeus säätää veroja, laatia lakeja, olla korkein tuomari sekä antaa etuoikeuksia. Suomessa vuoden 1772 hallitusmuodossa vahvistettiin, että kuninkaan tulee ”hallita valtakuntaa kuninkaankaaren, maalain sekä tämän hallitusmuodon” mukaisesti. Tämä hallitusmuoto oli voimassa myös autonomian ajalla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 438.