Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avdelning av svenska medeltida landskapslagar som behandlade kungens rättsliga ställning. Konungabalken utgjorde den statsrättsliga grunden för konstitutionen fram till 1719 års författning som fungerade som grundlag för den svenska konstitutionen. Den avskaffades formellt med 1734 års lag (som saknade konungabalk).

Finsk beskrivning

kuninkaankaari

Kuninkaan oikeudellista asemaa käsitellyt osa Ruotsin keskiaikaisia maakuntalakeja.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 , Konungabalken.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 112.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Wikisource – Det fria biblioteket som alla kan redigera och korrekturläsa, http://sv.wikisource.org/wiki/Wikisource:Huvudsida

Andra språk

Dåtida finska kuninkaankaari

Synonymer

kungabalk