Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handledning i statskonst och goda seder, avsedd för en ung furste. Genren var mycket populär i Europa under senmedeltiden. I Sverige sammanställdes Konungastyrelsen – Om styrilse konunga ock höfdinga, troligen för den unge Magnus Eriksson.

Finsk beskrivning

kuninkaanpeili*, ruhtinaanpeili

Nuorelle ruhtinaalle suunnattu opaskirja valtiotaitoon ja hyviin tapoihin. Tämä kirjallisuudenlaji oli myöhäiskeskiajalla hyvin suosittu Euroopassa ja myös Ruotsissa laadittiin vastaavanlainen teos ”Konungastyrelsen”, todennäköisesti nuorelle Maunu Eerikinpojalle.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

furstespegel