Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grundlag som innehåller de fundamentala bestämmelserna för rikets styrelse och den statliga förvaltningen.

Finsk beskrivning

hallitusmuoto

Perustuslaki, joka sisältää perustavat säädökset valtakunnan johtamisesta sekä valtionhallinnosta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 817.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 94.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/