Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillägg till 1772 års regeringsform, skrivet av Gustav III själv och framlagt till beslut vid 1789 års riksdag. Akten grundade sig på kungens konflikt med adelsståndet, som sedan 1786 dominerades av oppositionen. Den innebar att kungens och de ofrälse ståndens (borgarnas och böndernas) rättigheter ökade på bekostnad av adeln. Förenings- och säkerhetsakten avskaffades i Sverige 1809, men förblev i kraft i Finland fram till 1919, då den nya regeringsformen trädde i kraft.

Finsk beskrivning

Yhdistys- ja vakuuskirja

Kustaa III:n laatima lisäys vuoden 1772 hallitusmuotoon. Siinä kuninkaan ja aatelittomien säätyjen (porvaris- ja talonpoikaissäätyjen) valtaa lisättiin aatelin kustannuksella. Kumottiin Ruotsissa vuonna 1809, mutta jäi Suomessa voimaan aina vuoteen 1919, jolloin uusi hallitusmuoto astui voimaan.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 416–417. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Andra språk

Dåtida finska Yhdistys- ja vakuuskirja