Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Justitieministeriets lagstiftnings- och justitieförvaltningsavdelning som ansvarade för föreningsregistret och övervakningen av föreningsverksamheten i Finland. Föreningsregisterbyrån förestods av en föredragande byråchef, som från 1950-talet benämndes kontorschef.

Finsk beskrivning

Yhdistysrekisteritoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1951 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 679 (föreningsregister).