Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift i spannmål som erlades i kraft av en mellan församling och prästerskap träffad ”förening”.

Finsk beskrivning

sopimusviljavero*

seurakunnan ja papiston väliseen sopimukseen perustuva viljassa maksettu vero

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 121.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/