Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förening för sjuksköterskor, grundad 1898. Föreningen upprätthöll elevhem och elevskola i Helsingfors fram till 1929 då utbildningen av sjuksköterskor förstatligades. Åren 1909–1920 utgav föreningen läroböcker för sjuksköterskeelever på svenska och fram till 1922 på finska.

Finsk beskrivning

Suomen sairaanhoitajayhdistys*

Vuonna 1898 perustettu, Suomen sairaanhoitajien etuja valvonut yhdistys. Vuonna 1925 perustettiin suomenkielinen Sairaanhoitajaliitto.

Källor

Inga källor