Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kurs för sjuksköterskor som gav kompetensen äldre sjuksköterska. Den första statsunderstödda kursen ordnades 1922. Den omfattade sex veckors förberedande teoretisk undervisning varefter eleverna i flera månader utförde praktik.

Finsk beskrivning

nuorempien hoitajien täydennyskoulutuskurssi*

Källor

Inga källor