Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dömande organ som bestod av domare från såväl svenska som ryska riket, och vars kompetensområde gällde de områden i Gamla Finland som berördes av den disputerliga riksgränsen.

Finsk beskrivning

yhdistetty oikeus

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 262.

Andra språk

Inga termer på andra språk