Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Behörig, berättigad.

Finsk beskrivning

toimivaltainen, pätevä

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kelpaavainen, pätevä