Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en båtsman som hade minst tolv månaders erfarenhet till sjöss samt behärskade bruket av kompass. En befaren båtsman ansvarade bl.a. för rorgång och handlodning.

Finsk beskrivning

matruusi, tehtäviinsä pätevä merisotilas

Ammattinimike merisotilaalle, jolla oli vähintään 12 kuukauden kokemus meriltä ja joka hallitsi kompassin käytön. Matruusi saattoi olla vastuussa mm. peräpidosta ruorissa sekä käsin tehtävästä luotaamisesta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

befaren

Se vidare