Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom den svenska flottan under stora nordiska kriget. År 1717 slopades båtsmanskompanierna och alla båtsmän organiserades i sju båtsmansregementen. Efter Karl XII:s död indrogs regementena i början av 1719 och den gamla båtsmansorganisationen med kompanier återinfördes.

Finsk beskrivning

merisotilasrykmentti

Suuren Pohjan sodan aikainen yksikkö Ruotsin laivastossa. Vuonna 1717 lakkautettiin kaikki merisotilaskomppaniat ja ne organisoitiin uudelleen seitsemäksi merisotilasrykmentiksi. Kaarle XII:n kuoleman jälkeen rykmenttijako peruutettin vuonna 1719 ja vanha organisaatio palautettiin käyttöön.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska merisotilasrykmentti

Synonymer

sjöregemente