Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom den svenska flottan som grundades från och med 1623 efter införandet av det ständiga båtsmanshållet. Ett båtsmanskompani bestod av cirka 400 båtsmän. I Finland förekom Norra Finlands bösseskyttekompani (1634–1680), Nylands båtsmanskompani (1623–1680), Södra Finlands båtsmanskompani (1623–1809), Ålands båtsmanskompani (1623–1809) och Österbottens båtsmanskompani (1634–1646 och 1675–1680).

Finsk beskrivning

merisotilaskomppania

Vuonna 1623 perustettu Ruotsin laivaston yksikkö, joka syntyi merisotilasruotujärjestelmän luomisen yhteydessä. Yksi merisotilaskomppania käsitti noin 400 merisotilasta. Tällaisia komppanioita olivat Suomessa Pohjois-Suomen kiväärikomppania (1634-1680), Uudenmaan merisotilaskomppania (1623-1680), Etelä-Suomen merisotilaskomppania (1623-1809), Ahvenanmaan merisotilaskomppania (1623-1809) sekä Pohjanmaan merisotilaskomppania (1634-1646 ja 1675-1680)

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska laivamieskomppania