Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott inom ”stadens äldste”, bildat 1710 för handläggning av inkomna suppliker över för hög taxering och bestyret med båtsmanskompaniets och borgargardets utrustning. Kommissionen omorganiserades 1720 från ett utskott till ett uppbördsverk med tre uppbördskommissarier för de utskylder till staden som vilade på borgarklassen. År 1761 uppdrogs åt kommissionen bestyret med ”militärkompaniet”, sedermera även ”separationsvakten” och 1776 det nybyggda börshuset. Därjämte förvaltades andra borgerskapets fastigheter och dess enskilda medel samt donationsfonder.

Finsk beskrivning

sovitteluvaliokunta

”Kaupunginvanhimpien” hoitama elin, joka perustettiin vuonna 1710 käsittelemään liiallisen verotuksen johdosta lähetettyjä kirjelmiä sekä laivamieskomppanian ja asukaskaartin varustamiseen liittyviä asioita. Organisoitiin vuonna 1720 uudelleen perintätoimintaa hoitavaksi laitokseksi, jossa kolme virkamiestä vastasi porvariluokalle kuuluneiden maksujen perinnästä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 214 (bemedling).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

borgerskapets bemedlingskommission