Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på att en viss charta sigillata-avgift bör erläggas för att ett dokument ska vara officiellt (gällde till exempel skeppsdokument efter 1803).

Finsk beskrivning

pakollisena lankeava leimapaperimaksu

Ilmaus sille, että tietty leimapaperimaksu tuli suorittaa, jotta asiakirja olisi virallinen. Koski esimerkiksi laiva-asiakirjoja vuodesta 1803 eteenpäin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 647.