Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1660 benämning på den avgift som tillföll statsverket genom försäljning av stämplat papper (charta sigillata). Charta sigillata-avgiften varierade beroende på var i förvaltningshierarkin dokumentet utfärdades eller ärendet blev behandlat. Personer av högre stånd betalade mer än de som var av lägre stånd. Avgiften betalades bl.a. av nyutnämnda inhemska riddare och kommendörer av de svenska kungliga ordnarna. Charta sigillata-avgift erlades också för lysning till äktenskap åren 1732–1757.

Finsk beskrivning

leimapaperimaksu

Källor

Areen, Ernst E. & Sten Lewenhaupt , De nordiska ländernas riddarordnar I–II , [Stockholm]: Svensk litteratur i distribution 1942 , 387.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Ryska gerbovaja pošlina, gerbovyj sbor
Tyska Stempelabgabe, Stempelgeld

Synonymer

chartae sigillatae-avgift
chartæsigillatæ-avgift
kartasigillataavgift
stämpelpappersavgift