Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande benämning på de hemman som uppsatte och underhöll en båtsman. Även benämning på hela den organisation av uppsättande och underhållande av båtsmän för landets krigsflotta som skapades under 1600-talet och benämndes det ständiga båtsmanshållet.

Finsk beskrivning

merisotilasruotu, merisotilasruotulaitos

Yhteisnimitys tiloille, jotka yhdessä asettivat merisotilaan ja vastasivat hänen ylläpidostaan. Nimitys myös koko järjestelmälle, joka luotiin 1600-luvulla ja jota nimitettiin vakituiseksi merisotilasruotulaitokseksi.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/