Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Torp som tilldelades en militär som tjänstgjorde i örlogsflottan under det ständiga knekthållets tid.

Finsk beskrivning

merisotilastorppa, laivamiestorppa

Laivastossa palvelevalle sotilaalle luovutettu torppa ruotulaitoksen aikaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 219.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska merisotilaantalo, laivamiestorppa