Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Socken i Österbottens län som var indelad att underhålla en båtsman för den indelta armén. Båtsmanssocknen var också skyldig att delta i roteringen av knektar frånsett Björkö i Korsholm som fick erlägga skyldigheten i knektfrihetspenningar.

Finsk beskrivning

merisotilaspitäjä

Pitäjä Pohjanmaan läänissä, joka oli jaettu ruotulaitoksen puitteissa ylläpitämään merisotilasta laivaston käyttöön. Merisotilaspitäjä oli velvollinen osallistumaan myös jalkaväensotilaiden pitoon, lukuunottamatta Björkötä Mustasaaren kunnassa, joka sai suorittaa velvollisuuden korvausmaksuna.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 708.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).