Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande benämning på den institution som utgjordes av de till båtsmanshållet roterade hemmanen och deras skyldighet att i stället för knektutskrivningar hålla ordinarie båtsmän för flottans behov.

Finsk beskrivning

merisotilasruotu, merisotilasruotujärjestelmä

Yhteisnimitys järjestelmälle, joka koostui merisotilasruolaitoksen piiriin asetetuista tiloista ja niiden velvollisuudesta ylläpitää merisotilasta laivaston käyttöön tavallisen jalkaväensotilaan sijaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 714-715.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska merisotilasruotu