Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet av personer eller gårdar som under det ständiga knekthållets tid uppsatte och underhöll en båtsman. En båtsmansrote utgjordes vanligen av fyra kamerala hemman. Roten betalade värvningsersättning, årlig lön, kläder och stod för ett båtsmanstorp med odlingsbar jord.

Finsk beskrivning

merisotilasruotu

Henkilöistä tai tiloista koostuva yksikkö, jonka velvollisuutena oli vakituisen ruotujärjestelmän aikana asettaa ja ylläpitää merisotilas armeijan käyttöön. Ruotu koostui tavallisesti neljästä kameraalisesta tilasta. Ruotu maksoi värväyskorvausta, vuosittaista palkkaa, vaatteet sekä antoi sotilaan käyttöön torpan, johon kuului viljelyskelpoista maata.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk