Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den organisation som inrättades under 1600-talet för att underhålla och uppsätta manskap för krigsflottan. Båtsmanshållet utgjorde en del av det militära indelningsverket och roterade till största delen i likhet med knekthållet. Städer och kustorter åtog sig att hålla ständigt båtsmanshåll mot att slippa utskrivning och skatter. Båtsmanshållet genomgick flera organisationsförändringar och blev en ordnad institution först genom Karl XI:s förordningar (1685–1690) rörande båtsmännens samt rust- och rotehållarnas inbördes skyldigheter och rättigheter.

Finsk beskrivning

vakituinen merisotilasruotulaitos

Nimitys 1600-luvulla syntyneelle järjestelmälle, jonka tarkoitus oli taata merisotilaita (laivamiehiä) laivastolle. Kuului osana sotilaalliseen ruotulaitokseen. Kaupungit ja rannikkoalueet ottivat velvollisuuden hoitaakseen, jotta saattoivat vastineeksi saada vapautuksen veroista ja kutsunnoista.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 495.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 234.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 114.