Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Båtsman som hörde till ett indelningskompani och tjänade enligt rusthållssystemet under det militära indelningsverkets tid. Kategorin uppstod i samband med grundandet av Karlskrona örlogsstation och dess behov av en stor mängd båtsmän inom omedelbar närhet.

Finsk beskrivning

rusthollimerisotilas*

ratsutilan varustama merisotamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 228.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/