Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Båtsman som värvades till den svenska flottan och utgjorde en nödvändig och högklassig beredskapsstyrka. Från och med slutet av 1600-talet bestod flottan dels av värvade båtsmän, dels av rote- och rusthållsbåtsmän. De värvades antal var betydligt mindre än de övriga kategoriernas.

Finsk beskrivning

värvätty merisotilas

Merisotilas, joka oli värvätty Ruotsin laivastoon. 1600-luvun lopulta alkaen laivaston miehistö koostui osin värvätyistä merisotilaista ja osin ruotu- ja rusthollimerisotilaista. Värvättyjen osuus oli muita kategorioita huomattavasti pienempi, mutta heidän merkityksensä oli suuri valmiusjoukkojen vahvuuden lisääjänä..

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman), 409 (värfva).

Andra språk

Dåtida finska värvätty merisotilas, pestattu merisotilas