Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvad soldat. Benämningen användes både om tyska legoknektar och om svenska värvade soldater. Ursprungligen uppstod benämningen i slutet av 1400-talet om det österrikiska Habsburgs arméer som övade och utrustade soldater enligt schweizisk förebild. Benämningen försvann i Sverige under 1600-talet.

Finsk beskrivning

palkkasoturi, värvätty sotilas, nihti

Nimitystä käytettiin sekä saksalaisista palkkasotureista (Landsknecht) sekä ruotsalaisista värvätyistä sotilaista. Alun perin termi syntyi 1400-luvulla Harbsburgien armeijassa Itävallassa ja tarkoitti sveitsiläiseen tapaan varustettua sotilasta. Nimitystä lakattiin käyttämstä 1600-luvun myötä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 200.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 429.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska maanihti, nihti