Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arkiv eller plats (egentligen kista) för förvaring av arkivalier, särskilt domböcker och rättshandlingar från ett län. Om landskista stadgades tidigast i landshövdingeinstruktionen 1635. Under 1600–1700-talen var ”landskista” också en benämning på en offentlig kassa för ett land eller en provins.

Finsk beskrivning

lääninkirstu*

Arkisto tai paikka (alun perin arkku) läänin arkistomateriaalin, kuten tuomiokirjojen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen, säilytystä varten.

Källor

Orrman, Eljas , Föreskrifter och praxis rörande domböcker i det svenska riket samt domboksbeståndet i finska arkiv intill 1809. Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Nordiska texter och undersökningar 30, s. 45-60 , Uppsala: Uppsala universitet. Institutionen för Nordiska språk 2007 , 47, 48.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/