Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Häradets arkiv, stadgat tidigast 1544, i Finland särskilt 1602 och i 1734 års lag, för förvaring av häradets sigill, pengar och allmänna häradshandlingar såsom renskrivna domböcker, riksdagsbeslut och allmänna författningar. Nyckel till kistan hade häradshövdingen, kronofogden och häradsdomaren. Renskrifter av domböckerna skulle från 1593 förvaras i häradskistan. Häradskistor stadgades för Finland i instruktionen för ståthållare och fogdar 1602 och i landshövdingeinstruktionen 1635, som stadgade att domböcker och rättsakter skulle upprättas i tre underskrivna exemplar av vilka ett förvarades i häradskistan.

Finsk beskrivning

kihlakunnanarkku, tuomiokunnan arkisto

Kihlakunnan arkisto, josta säädettiin aikaisintaan 1544, Suomessa vuosien 1602 ja 1734 laeissa. Kyseessä oli lukittava arkku, jossa säilytettiin kihlakunnan sinettiä, rahoja sekä yleisiä asiakirjoja, kuten tuomiokirjoja, valtiopäivien päätöksiä sekä yleisiä lainsäädöksiä. Arkun lukkoon oli avain kihlakunnantuomarilla, kruuununvoudilla sekä herastuomarilla. Myöhemmin arkkua vastaava käsite oli tuomiokunnan arkisto.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 230.

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Orrman, Eljas , Föreskrifter och praxis rörande domböcker i det svenska riket samt domboksbeståndet i finska arkiv intill 1809. Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Nordiska texter och undersökningar 30, s. 45-60 , Uppsala: Uppsala universitet. Institutionen för Nordiska språk 2007 , 47.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 493-494. http://runeberg.org/pieni/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 257.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/