Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett härads andel av de böter (sakören) som utmättes av allmän underrätt. Vanligen utgjorde häradsböterna en tredjedel av bötessumman (treskiftes). Före 1604 fördelades häradsböterna mellan häradshövdingen och kronofogden, därefter i tre lika stora delar (treskiftes) mellan häradshövdingen, häradsnämnden och häradet för vilket böterna utgjorde de huvudsakliga inkomsterna och deponerades i häradskistan.

Finsk beskrivning

kihlakunnanosuus, kihlakunnan sakkorahat*, kihlakunnan osuus sakoista

Nimitys sille osalle kannetuista sakoista, joka kuului kihlakunnalle. tavallisesti 2/3 maksettiin kihlakunnalle ja 1/3 maaherralle. Osa tuotosta talletettiin kihlakunnan raha-arkkuun, loput jaettiin oikeudellisten toimihenkilöiden (käräjäkirjurien, vanginkuljettajien ja vanginvartijoiden) kesken.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 625, 628, 778–779.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 13 (saköre).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB 32: § 3.

Andra språk

Dåtida finska kihlakuntaosuus, kihlakunnan sakkorahat

Synonymer

häradsandel
häradssak
häradssaköre
saköresandel